PAŹDZIERNIK 2014

 

 

Astrid Bernstein - Dortmund / Niemcy


Czy miłość jest egoistyczna?

 

Miłość w wymiarze absolutu nie może być egoistyczna, ponieważ jest oparta na wymianie. Oczywiście w życiu codziennym każda forma miłości odzwierciedla osobistą historię uwarunkowaną indywidualnym wykształceniem i specyficznym dla danej osoby środowiskiem kulturowym, tworząc tym samym bardzo indywidualne doświadczenie życiowe. Jeśli chcemy zmierzyć egocentryczny wymiar związku, musimy zbadać z czego wynika zaborczość. Innymi słowy, co rozdziela partnerów, z jednej strony, a co kreatywnego ich łączy, z drugiej strony.

 


 

Pierre Soral – Marsylia / Francja


Czy pragnie Pan zmieniać świat? I czy to pragnienie jest oparte na racjonalnym rozumowaniu czy też na utopijnym ideale?

 

Czy tego chcę czy nie, świat powstaje poprzez nasze życie. Każdy z nas zmienia świat wg swoich wyborów i działań. Osobiście uważam, że ludzkość ma sens i cel. Niektórzy są tego świadomi, a inni nie lub w niewystarczającym stopniu. Ale wszyscy, prędzej czy później, musimy przyznać, że życie ma tajemnicze strony i że w tym świecie działają siły, których nie możemy pojąć. Każdy z nas, lepiej lub gorzej, stara się zrozumieć świat poprzez racjonalną logikę, ale życie nie ogranicza się do naszego potencjału intelektualnego. Jego porządek i struktura daleko wykraczają poza to, co możemy zrozumieć.

 


 

Armando Bracho – Maracay / Wenezuela


Jaką cechę ceni Pan sobie szczególnie?

 

Na pierwszym miejscu postawiłbym szczerość. Uczciwi ludzie starają się postępować zgodnie z prawdą. Ich działania wynikają z głębokiej szczerości i dlatego są bardzo czyste. Wyrazem prawdy jest z pewnością to, czego najbardziej brakuje ludzkości. Zrobilibyśmy duży krok naprzód, gdybyśmy wszyscy uświadomili sobie lepiej, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w jak dużym stopniu kłamstwa i oszustwa leżą u źródła większości problemów, z którymi się stykamy.