SIERPIEŃ 2012

 

 

Grace Medeiros – Montreal / Kanada

 

Istnieje wiele mitów na temat pochodzenia życia i wszystkiego poza nim. Jaki jest Pana punkt widzenia w tej kwestii?

 

Mity na temat pochodzenia życia powstawały od zarania dziejów. Te opowieści i legendy różnią się w zależności od kultury, w której powstały, ale wszystkie odnoszą się do epoki pokoju, w której ludzie czuli wzajemną miłość, a życie było idealne. Każdy mit daje swoją wersję tej epoki i często staje się przekonaniem. Te historie same w sobie nie są zbyt ważne; to co można z nich zapamiętać to fakt, że miłość rozpłynęła się, ale wspomnienie tego, czym jest prawdziwa miłość, pozostaje w sercu każdej żywej istoty.

 


 

Jose Garcia Lloret – Paryż / Francja

 

Wydaje się, że Pan jest za społeczeństwem, które promuje naturalność. Czy naprawdę myśli Pan, że możemy żyć bez zasad i przepisów?

 

Prawa i zasady są najmniej rozwiniętymi formami władzy. Cywilizacje, na które nakłada się mnóstwo przepisów tracą swoją naturalną prostotę. Historia uczy nas, że wszystkie przepisy prawa i kodeksy postępowania prowadzą jedynie do wzmocnienia władzy. Tym samym, ludzie stają się coraz mniej zdolni do samodzielnego myślenia. Dla zachowania swobody ludzi zarówno jako całości, jak i każdego z osobna najlepiej byłoby ograniczyć prawo do minimum.

 


 

Solsiree Catalan – Rancagua / Chile

 

Postrzegamy życie przez świat materialny, wiedząc jednak, że miłość przekracza aspekt materialny. Czy człowiek jest naprawdę w stanie poznać miłość, czy też jest zmuszony do nieustannego odtwarzania nowych złudzeń opartych na tym, czym powinna być miłość?

 

Choć świat materialny ulega stałym zmianom, miłość jest niezmienna. Życie postrzegane przez nas w świecie materialnym jest procesem twórczym, w którym nic nie jest trwałe. Ten, kto chce poznać miłość musi zwrócić uwagę na to, co niezmienne. Jednak człowiek doświadcza świata poprzez formę, przez to, co jest zmienne i dlatego ten proces jest ​​tak złożony. Miłość nigdy nie zachowuje tej samej formy, miłość ginie w materii. Dlatego poprzez formę musimy doświadczać tego, co jest czyste i w każdym momencie rozpoznawać pojawianie się miłości. Takie doświadczenie miłości jest możliwe tylko w stanie świadomości, który nie dzieli nas od innych.

 


 

Roula Stavrou – Nikozja / Cypr

 

Oczywiste jest, że żyjemy we wszechświecie. Ale jednocześnie nie mówimy, że wszechświat jest w nas. Może Pan to rozwinąć?

 

Im bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć czym tak naprawdę jest człowiek, tym lepiej możemy poprawić naszą więź ze wszechświatem. Im bardziej rozwijamy naszą duchową inteligencję, tym bardziej stajemy się świadomi, że wszystko jest połączone i tym bardziej wszechświat wydaje się nam inteligentny. Wszechświat zawsze oddaje nam to, co mu dajemy, ale również nieskończenie więcej.