STYCZEŃ 2012

 

 

Mina Kaur - Londyn / Anglia


Kiedy możemy mówić o bogatym i spełnionym życiu?

 

Powiedziałbym, że mamy bogate i spełnione życie w przypadku, gdy to życie jest wyjątkowe, gdy rozwijamy naszą wrażliwość, nasze dobro i poczucie jedności ze wszystkimi innymi istotami. Innymi słowy, gdy w życiu kroczymy ścieżką duchową. W tym celu nie musimy wcale pozbywać się naszego komfortu materialnego, ale przykładanie do niego zbyt dużej wagi prowadzi do wielkiej pustki. Za to z drugiej strony duchowość łączy nas z boską mocą i oferuje bogatsze, bardziej dostatnie i rozjaśnione życie. Dla mnie prawdziwym bogactwem jest duchowość. Kto idzie tą drogą nie zatrzymuje się i nie narzeka, bo wie, że wszystkie rozwiązania nosi w sobie. Nie postrzega swojego życia jako odrębnej jednostki, lecz jako dzielenie się uniwersalną świadomością, wspólną dla wszystkich istot żywych na przestrzeni całej ewolucji.

 


 

Patrizia Messina - Bari / Włochy


W jakiej części świata czuje się Pan jak w domu?

 

Choć może się to wydawać paradoksalne, powiedziałbym, że to uczucie nie odstępuje mnie podczas każdej podróży. Czuję radość odnalezienia „domu”, gdy tylko jestem gotowy na odkrywanie nowych skarbów w trakcie kolejnej podróży. Kiedy ponownie wyjeżdżam do nieznanego kraju na spotkanie z nowymi ludźmi, nowymi cudami natury i nowymi doświadczeniami, które choć trochę rozjaśnia mi tajemnicę życia. Od dzieciństwa zawsze byłem świadomy tej misji: przemierzać świat i przyswajać uniwersalne prawdy. Jak gdyby los przy moich narodzinach przeznaczył mnie do spisania tego, co łączy nas wszystkich. Podróż jest dla mnie niczym innym jak otwarciem nowych drzwi w tym dużym domu, jakim jest wszechświat.

 


 

Dhanya Manoj - Pune / Indie


Jak zdefiniować intuicję i jak odróżnić myślenie intuicyjne od zwykłego?

 

Intuicja to zdolność wiedzy poza rozumem, która wszyscy posiadamy. Jest to najbardziej bezpośredni sposób dostępu do zbiorowej nieświadomości lub innymi słowy do uniwersalnego dziedzictwa ludzkości od początków jej istnienia. Intuicja pozwala na dostęp do wrodzonej wiedzy, prowadzi nas do natychmiastowego poznania wszystkich naszych zasobów twórczych. Główna trudność polega na tym, aby nie mylić intuicji z emocjami. Emocje są spowodowane przez instynkty ciała i uwarunkowane myśli. Intuicja, przeciwnie, poprzedza wszelkie myśli i przejawia się w świadomych uczuciach zawsze doskonale dopasowanych do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

 


 

Natasja Boomsma - Enschede / Holandia


Jaką rolę przypisuje Pan ciszy?

 

Cisza ma na celu zapewnienie korzystnych warunków dla pracy myśli. Nie jest celem samym w sobie, ale pomaga nam przezwyciężyć naszą ograniczoną wizję rzeczywistości. Poprzez otwarcie się na ciszę zwykłe pulsowanie naszych umysłów stopniowo zanika. Po osiągnięciu wewnętrznej ciszy umysł się uspokaja, a my  uświadamiamy sobie naszą złożoność. Rzeczywistą rolą ciszy jest umożliwienie rozwoju wyobraźni. Myślenie staje się tym samym bardziej intuicyjne i zaprasza nas w wymiar, gdzie wszystko objawia się jako dodatkowe i nierozdzielne.