STYCZEŃ 2013

 

 

Angelica i Angelina – Bruksela / Belgia


W Pana pierwszej powieści jest poruszona kwestia duchowego związku między partnerami. Czy może Pan opisać najczystszą formę związku między mężczyzną i kobietą?

 

Abyśmy mogli uznać taki związek za duchowy, niezbędne są solidne podstawy istniejącej już u obu partnerów miłości. Każdy powinien mieć zdolność do zażyłości ze sobą samym i harmonii w swojej wewnętrznej dualności. Para może, zatem postanowić, że przeżywa swoją miłość bez potrzeby dominowania nad partnerem, a co najważniejsze, nie oczekując, że tylko partner będzie pielęgnował tę miłość. Taki związek staje się, zatem ozdrowieniem, wyborem poznania bólu i ran, jakie niesie taka miłość i jakie musimy przetrwać. Nie można kochać drugiej osoby bez poznania jej problemów. Minąwszy ten etap, Miłość rozwija się dzięki Boskiemu Źródłu i umożliwia bezwarunkową miłość. Miłość, która łączy dwóch partnerów oferując się w całej swej okazałości i pięknie, niezależnie od wcześniejszych trudów i cieni, które ją skrywały.

 


 

Ulrike Hoffmann - Frankfurt / Niemcy


Jak możemy doświadczać wymiaru innego niż wymiar fizyczny, w którym żyjemy?

 

Możliwe jest doświadczanie innych wymiarów w przestrzeni ciszy lub w czasie snu. To właśnie w głębi ciszy, duża część, jeśli nie cała nasza uwaga skupia się na tym co znajduje się poza naszym codziennym postrzeganiem. Dzięki temu możemy dostrzec nową rzeczywistość ukrytą za światem pozorów.

 


 

Fabrice Diawara - Abidjan / Wybrzeże Kości Słoniowej


Jakie znaczenie możemy przypisać snom?

 

Podczas snu osiągamy mniej zagęszczony i mniej uwarunkowany poziom świadomości. Dzięki temu sny pozwalają nam w inny sposób doświadczać rzeczywistości. Wyróżniamy trzy rodzaje snów. Sen ogólny: To najczęstszy rodzaj snu, pozwalający na pozbycie się napięć poprzez wykasowanie naszej pamięci wzrokowej, słuchowej i czuciowej. Świadomy sen: W czasie tego snu zdajemy sobie sprawę z tego, że śnimy, a sytuacje, które napotykamy pozwalają nam przygotować się na pewne zdarzenia w prawdziwym życiu. Trzeci rodzaj snu jest wyjątkowy, dotyczy on podróży astralnej. Chodzi tu o opuszczenie ciała podczas snu. Dusza opuszcza ciało i podróżuje w świecie astralnym do innych wymiarów.

 


 

Oscar Arandes - Guadalajara / Meksyk


Czy transcendencja oznacza wycofanie się ze świata?

 

Duchowa transcendencja nie oznacza porzucenia świata, ale odwrotnie jest to jeszcze głębsze wejście w otaczający nas świat. To w żaden sposób nie jest zerwanie związków z innymi. Transcendencja to działanie bez próby narzucenia innym swojej osoby. Innymi słowy, transcendencja polega na działaniu bez zajmowania głównego miejsca i bez narzucania własnego wizerunku kreowanego poprzez nasze działania.