STYCZEŃ 2014

 

 

Marija Peleda - Kowno / Litwa

 

W trakcie mojej duchowej podróży poznaję ludzi o różnych przekonaniach i spojrzeniu na życie. Jak mogę rozpoznać wśród nich tych, którzy mają słuszne ideały duchowe?

 

Ideał może mieć wartość duchową, ale nie może być duchowy sam w sobie. Wyrażany przez nas ideał jest jedynie osobistym wyrażeniem. Gdy zwierzamy się z naszych spraw o charakterze duchowym, musimy zwracać uwagę na stan świadomości, w którym się znajdujemy. Zarówno my sami jak i osoba, której się zwierzamy. Wiele odpowiedzi pochodzi z osobistych myśli i uczuć. Nawet jeśli te refleksje przyjmują formę pozornie doskonałej odpowiedzi, mogą nas one oddalać od rzeczywistości i wzmacniać iluzję. Nigdy nie należy zapominać, że rzeczywistość wykracza daleko poza to, co jest określone jako dobre lub złe, poprawne lub niepoprawne. Rzeczywistość przewyższa nawet to, co uważamy za istniejące lub nie.

 


 

Stephen Sheridan - Belfast / Irlandia Północna

 

Czy wszyscy ludzie są równi?

 

To oczywiste, że wszyscy ludzie są równi. Istnieje wiele różnych form, kolorów i języków, ale żaden z tych wyznaczników nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Brak poczucia równości między ludźmi oznacza brak poczucia rzeczywistości. Wszelkie różnice i porównania są podstawą konfliktu. Nie zapominajmy, że ostateczna rzeczywistość jest poza wszystkimi podziałami.

 


 

Nadia Kolobova - Magadan / Rosja

 

Co według Pana jest największym grzechem?

 

Pojęcie grzechu tkwi w tym, co uważamy za Zło. Tak więc każda odpowiedź na to pytanie może jedynie ujawnić prywatną opinię. Jeśli chodzi o moją definicję Dobra i Zła, to powiedziałbym, że Dobro zmniejsza nasze cierpienie, a Zło je zwiększa. W wartościach bezwzględnych, Dobrem jest to, co pokazuje (oświetla) rzeczywistość, a Złem jest to, co ją ukrywa (zasłania).