WRZESIEŃ 2010

 

 

Ans Mol – Amsterdam / Holandia

 
Nie obawia się pan, że istota ludzka może spowodować ogromne katastrofy naturalne?

 
Mam ogromne zaufanie do natury, przez co nie obawiam się tego, co przygotowuje dla nas przyszłość. To ciekawe pytanie, bo skłania nas do lepszego zrozumienia, że w ostatecznym rozrachunku ważna jest świadomość do jakiego stopnia jesteśmy zdolni przyczynić się do tego, czemu powinniśmy zapobiec.

 Crislaine Sanguino – Franca / Brazylia

 
Czy wierzy pan w mistyczne wizje i w tajemnicze zdarzenia?

 
Wiem, że takie rzeczy na pewno się zdarzają. Zresztą zdarzenie jest tajemnicze jedynie do momentu, gdy jesteśmy w stanie je zrozumieć. Osobiście nie przywiązuję wielkiej uwagi do zadziwiających lub zbijających z tropu zdarzeń, w których nie uczestniczyłem. Inni to robią. Jeśli zbliża ich to do uniwersalnego źródła, dlaczego nie? Dopóki wydarzenia te nie są wytworem wyobraźni, dopóki nie można mówić o żadnym naciągactwie i dopóki nie sprzyja to nieodpowiedniej postawie wobec życia. Rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, niż się nam wydaje. Zobaczyłem i przeżyłem wystarczająco dużo, żeby móc stwierdzić to z całkowitą pewnością.

 Marcin Schabowski – Katowice / Polska

 
Czy wrażliwość na bodźce jest głównym tematem pana pierwszej powieści?

 
Wrażliwość na bodźce z pewnością jest jednym z najważniejszych tematów, jednak chciałbym dodać do niej zjednoczenie, akt łączenia (się między sobą) lub, używając ładniejszego terminu, akt (wzajemnego) zespolenia. Jeden z przyjaciół niedawno powiedział mi: „Z twojej książki tchnie idea zjednoczenia z samym sobą, z bliźnim i z Całością.” „Legenda o pewnym Wędrowcu”, a wkrótce również i „Wyraźny Głos” zachęci nas do wyruszenia na poszukiwanie naszego przeznaczenia przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w intuicję, jednak książki te pokazują nam również jak pogłębić naszą definicję Miłości i zrozumienia wobec bliźniego. Ten ważny dla wielu osób temat prędzej czy później dotknie każdego z nas.

 Zuliem Diaz – Barcelona / Hiszpania

 
Czy jest pan tak zwanym pisarzem mistycznym?

 
Dobrze byłoby najpierw podać jego definicję. Moje opowieści są skromnymi przedsięwzięciami, których celem jest przyniesienie pewnych elementów odpowiedzi na pytania egzystencjalne celem lepszego zrozumienia tajemnicy naszego życia. Nawet jeśli domagałbym się przypisania mi pewnego rodzaju mistycyzmu, chodziłoby o mistycyzm, który podkreślałby konieczność zwrócenia naszej uwagi na świat wewnętrzny. Chodziłoby jednak przede wszystkim o mistycyzm, który mógłby być zrozumiały dla każdego i który skłaniałby do otwarcia naszych serc.

 Sanou Diack – Dakar / Senegal

 
Czy dzięki religii możemy przeżywać prawdziwą duchowość?

 
Myślę, że religia może wskazywać, a nawet rozjaśniać duchową drogę, nawet jeśli oczywistym jest, że wiele zorganizowanych systemów religijnych utraciło kontakt ze swoim głębokim duchowym źródłem i są raczej zhierarchizowanymi układami zorientowanymi na osiągnięcie władzy i kontroli. Nie mówię oczywiście o doświadczeniach duchowych, jakie ich członkowie mogą mieć w związku z boskim źródłem. Ci ludzie dobrze wiedzą, że prawdziwa duchowość może być oparta jedynie na osobistych doświadczeniach i nie wymaga żadnego konkretnego miejsca lub pośrednika, aby nawiązać kontakt z boskością.

 William Testard – Montpellier / Francja

 
Jaka jest różnica pomiędzy wiedzą a mądrością?
 

Mądrość nie jest nauką lub wiedzą samą w sobie, lecz raczej prawidłowym funkcjonowaniem naszego umysłu po to, aby wiedział nie tylko, jakie znaczenie nadać poszczególnym sprawom, ale także w jakiej formie będą one występowały. Mądrość oferuje szerszą perspektywę niż czysto intelektualna wiedza i rozumowanie analityczne. To raczej sposób właściwego postrzegania rzeczy, aniżeli możliwości ich zdefiniowania za pomocą słów i pojęć.

 Tamara Hechavarria – Hawana / Kuba

 
Co pan myśli na temat szamanizmu?

 
Myślę, że niektóre formy szamanizmu mogą nam pomóc głębiej zrozumieć zachowania człowieka. Szamani używają potężnych metod modyfikacji stanu świadomości. Robią to w sposób kontrolowany i powszechnie używają ich do leczenia i poszukiwania innych wymiarów rzeczywistości. Te starożytne i uniwersalne techniki przetrwały w kulturach, unikając wpływu umownej racjonalności współczesnej cywilizacji. Racjonalności, która często nie jest w stanie odpowiedzieć na ważne pytania, w przeciwieństwie do szamańskich rytuałów, które wydają się rodzić inteligencję bardziej zbliżoną do czystej intuicji.

 James Mungin – Melbourne / Australia

 
Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat swojej drugiej powieści?

 
„Wyraźny Głos” to książka, która przede wszystkim dotyka kwestii egzystencjalnych. Powieść ta sugeruje, że aby mieć realny i pozytywny wpływ musimy wyruszyć na poszukiwanie naszego prawdziwego potencjału, uwzględniając wszelkie istniejące formy wymiany i zmian. Ta książka powinna pomóc nam wtopić się w teraźniejszość poprzez rozwijanie naszych ukrytych talentów, abyśmy mogli żyć w harmonii z samymi sobą, z innymi, z naturą i energią, która ożywia wszechświat.