WRZESIEŃ 2011

 

 

Arne Gaarder – Oslo / Norwegia


Co oznacza dla pana słowo Bóg?


Termin Bóg odnosi się do czegoś niemożliwego do opisania, tak naprawdę żadna interpretacja nie może oddać jego prawdziwego sensu. Przez nadużywanie i nieodpowiednie posługiwanie się słowem „Bóg” przez tysiące lat, termin ten praktycznie całkowicie stracił swoje znaczenie. Określeniem, które jeszcze lepiej odzwierciedla ten termin jest „tajemnica”. Używając go w odniesieniu do Boga, pozostajemy świadomi, że odwołujemy się do czegoś, co wykracza poza intelekt. Sam poświęcam tajemnicy wielką część mojego życia, aby zachować pokorę niezbędną do pozostania otwartym na prawdziwą inspirację. Osoba, która nie pozostawia żadnego miejsca na tajemnicę, podejrzewa, że jej intelekt jest w stanie zrozumieć wszystko. Tym samym zamyka się na wszelkiego rodzaju natchnienie i utożsamia się jedynie we swoim myśleniem. To właśnie tak rodzą się iluzje, pomysły, teorie, doktryny i osądy utrudniające wszelką prawdziwą i szczerą relację, zarówno z naszym bliźnim, jak i z Bogiem.

 


 

Yash Voltory – Port Louis / Mauritius


Tak wiele można nauczyć się od tzw. prymitywnych ludów, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt z naturą. Przez Dzięki arogancji tzw. rozwiniętych ludów cała wiedza zanika. Chciałabym poznać pańską opinię na ten temat.


Rozumiem pani frustrację i muszę zgodzić się z takim spojrzeniem. Sytuacja ta jest godna pożałowania, a tego typu zachowanie było już powodem wielu strat. Istniejąca w przyrodzie różnorodność biologiczna ma swoją kontynuację w różnorodności kulturowej ludów. Zachowanie tej różnorodności mogłoby okazać się o wiele ważniejsze, niż się nam wydaje, zarówno dla zachowania środowiska naturalnego, jak i przyszłości naszego gatunku. Kultura tych ludów ma różne oblicza, do których całkowitego poznania i zrozumienia jest jeszcze daleko. W czasach, kiedy mówi się o utracie wartości i poważnych szkodach naturalnych, kultury te przynoszą nam ważne wskazówki, które pozwolą nam na stworzenie nowych kultur, w ramach których odnajdziemy więcej sensu i porządku i w których każda istota może liczyć na lepszą przyszłość.

 Jenny Lopez Beltran – Ciudad Obregón / Meksyk


Czy pisząc, wdraża pan nowe pomysły dotyczące uniwersalnej prawdy?


Nie ma uniwersalnej prawdy, która nie tkwiłaby w każdej komórce każdej ludzkiej istoty. Gdy dzięki lekturze moich lub cudzych dzieł czytelnik może lepiej zrozumieć uniwersalną prawdę lub prawdy, nie dostrzega nic poza poczuciem uznania czegoś, co już w nim istnieje. Gdy chodzi o boską rzeczywistość, nowy pomysł nigdy nie może być naprawdę nowy, liczy się to, co się stanie nim się narodzi. Nie jest niczym poza innym nazwaniem czegoś, o czym prawdopodobnie zapomniano, wspomnieniem, które może spowodować zmianę stanu świadomości i myśli.

 


 

Anupama Garg – Kanpur / Indie


Praktyki szamańskie, a przynajmniej rytuały zasługujące na to miano, są sposobem na wyrażenie specyficznej kultury, do której należą szamani. Wydaje się jednak, że wszyscy oni mają moc pozwalającą na osiągnięcie podobnych stanów świadomości. Jak można to wyjaśnić?


Chciałbym najpierw zdefiniować termin szaman i szamanizm. Terminy te tracą dziś swoje znaczenie, bo często są używane do określenia praktykujących je ludzi i rytuałów, które znacznie się od siebie różnią. Szamani są ludźmi świadomymi złożonego, inteligentnego i ponadczasowego świata, który nie jest dostępny dla wszystkich. Świat ten jednak nie różni się całkowicie od codzienności, ponieważ częściowo pokrywa się ze zwykłym światem, co sprawia, że te dwa różne światy stają się od siebie zależne. Używając pewnych technik szaman jest w stanie sprawić, że część jego istoty podróżuje do innego świata. Opis tego innego świata oraz techniki, dzięki którym można ten świat osiągnąć mogą się różnić, ale mimo tego między poszczególnymi rytuałami dostrzegamy wiele podobieństw. Przede wszystkim użycie bębnów, ale także tańca, postu, potu, medytacji, a czasem też roślin halucynogennych. Trzeba pamiętać, że gdy szaman wpada w trans, zapomina o sobie i swoich ograniczeniach kulturowych. W ten sposób osiąga stan świadomości, w którym dostrzega niewidzialne energie i, w zależności od odwagi i wytrwałości, może się przed nim otworzyć nowa droga poznania.