WRZESIEŃ 2013

 

 

Diego Frederico - Bruksela / Belgia

 

Czy samorealizacja jest procesem, w którym stopniowo pojawiają się pojęcia duchowe? Czy jest to raczej spontaniczne przebudzenie?

 

Żadne pojęcie, duchowe lub inne, nie może nam natychmiast ujawnić, kim naprawdę jesteśmy. Pojęcia są poglądami, myślami, które przychodzą do nas, a potem znów odchodzą. Trwają określony czas i dlatego nie mogą być prawdami absolutnymi. To oznacza, że gdy pojęcie wypełnia się prawdą absolutną, pozostaje coś, co przetrwa pojęcie. To stan, który sprawia, że ​​łatwiej dostrzec prawdę absolutną, która nam się objawia. To moment przebudzenia, który z pewnością pojawia się spontanicznie, ale podobnie jak każde spontaniczne zdarzenie, po długim dojrzewaniu.

 


 

Andrew Findley - Calgary / Kanada

 

Jak radzić sobie ze śmiercią?

 

Jedynym sposobem, aby poradzić sobie ze śmiercią jest jej akceptacja. Ponieważ człowiek ma trudności z zaakceptowaniem utraty i rozstania, nasze myśli i uczucia nie chcą zrozumieć tego biegu życia. Ta odmowa tworzy opór, a następnie cierpienie, które możemy zmniejszyć lub nawet go uniknąć, jeśli przyznamy, że my to nie nasze ciało czy inna rzecz, z którą się identyfikujemy.

 


 

Darko Matevsky - Skopje / Macedonia

 

Jeśli wszystko, co istnieje, ma przyczynę, to jaka była pierwsza przyczyna? Co spowodowało powstanie życia we Wszechświecie?

 

Żadna istniejąca rzecz czy zdarzenie nie ma bardzo wyraźnej przyczyny. Osoba prowadząca dokładne badania w tym temacie zrozumie, że cały wszechświat przyczynia się do istnienia wszystkiego, co istnieje i co powstaje. W rzeczywistości nic się nie dzieje i nie może się zdarzyć bez zgody całego wszechświata. Wszystko dzieje się w porządku świata, w którym każde zdarzenie ma swoją własną przyszłość.

 


 

Gabrielé Lotts - Wilno / Litwa

 

Jak osiągnąć stan Miłości?

 

Miłość nie jest stanem, który musimy osiągnąć. Musimy tylko uświadomić sobie, że nie jesteśmy niczym innym jak Miłością. Gdy zrozumiemy, że Miłość jest jedyną rzeczywistością, będziemy mogli oderwać się od tego co nierzeczywiste, aby pojawiła się nasza istota.