"Legenda unui Nomad" este un act de explorare, este o căutare inspirată a adevăratelor forţe motrice din viaţa sufletească a omului. Este un fascinant jurnal de călătorie prin care se elucidează sensul existenţei ca şi concept, din diferite unghiuri de vedere culturale şi filosofice. Cartea aceasta descrie într-o manieră originală acel fenomen al fuziunii între cunoaştere şi intuiţie, din care fuziune se naşte o energie misterioasă – acea putere care ne dă atât o viziune limpede asupra zilei de mâine cât şi încredere în aceasta... Citeşte mai mult